Nartut

Platinumshepherd Barbi

FI29982/13 syntynyt 20.4.2013

SPL-ARVIOINTI SUORITTU

Barbi_1b (26K) Kennelliiton tietokannassa ja
Pedigree databasessa

Platinumshepherd Vanda

FI39977/17, syntynyt 1.5.2017.

SPL-ARVIOINTI SUORITTU

PS-Vanda (32K)
Kennelliiton tietokannassa

Platinumshepherd Jippu

FI19744/15, syntynyt 7.2.2015.

Isä Suomen pääerikoisnäyttelyn VA1 v.2016.

SPL-ARVIOINTI SUORITTU

PS-Jippu (12K)
Kennelliiton tietokannassa ja
Pedigree databasessa